RSIN:
851310254

Adres:
Teteringenstraat 9
4811 CH Breda

KvK:
54450748

IBAN:
NL68RABO0170241203

Voorzitter:
Guido Peter Paul Weijers
Penningmeester:
Arjan Weijers
Secretaris:
Willem Weijers

ANBI doelstelling:
Het inzamelen van geld ten behoeve van diverse kleinere stichtingen en/of initiatieven, welke stichtingen en initiatieven op hun beurt ten doel hebben geld inzamelen ten behoeve van de Stichting Korining Welhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.

Beloningsbeleid
Er is geen sprake van een beloningsbeleid. Alle inkomsten worden gedoneerd aan het KWF. Eventuele onkosten worden privé betaald.

Hoofdlijnen beleidsplan Voor deze stichting is tot op heden geen beleidsplan opgesteld, aangezien het een kleinschalige stichting betreft. Het doel is om alle inkomsten volledig en voor de volle 100% ten goede te laten komen aan KWF Kankerbestrijding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Guido Weijers heeft in 2013 een drietal voorstellingen gespeeld en meerdere workshops gegeven, waarvan de volledige opbrengst ten gunste is gekomen aan Loens4life. Tevens hebben theaterbezoekers, familie, vrienden en bekenden hem financieel gesteund middels een eenmalige machtiging. Deze totale opbrengst is volledig doorgestort naar Stichting Alpe d'HuZes. In 2013 heeft Guido Weijers wederom actief deelgenomen aan Alpe d’HuZes. Hij heeft deze berg meerdere malen beklommen.

Financiële verantwoording
In 2013 is de volledige opbrengst van de onder “actueel verslag van uitgevoerde activiteiten” ( € 54495,81 ) overgemaakt naar Stichting Alpe d'HuZes. (KWF Kankerbestrijding). Eventuele kosten worden vanuit het privé vermogen betaald.